top of page

Start / Våra lösningar / Avancerad MPS

Byggnadsingenjörer

Komplett MPS-system

I Andersson MPS får du stöd för beläggning och material saldo när du gör en förkalkyl. I Andersson finns en avancerad artikel och lagerhantering som stöd för produktionsplaneringen.

När en arbetsorder läggs ut i verkstaden finns den i den digitala beordringstavlan. I den strategisk placerade verkstads-terminalen rapporteras alla händelser och avvikelser vilket gör att du alltid har rätt saldo och kontroll över dina leveranser. I Terminalen har medarbetaren den information som behövs. Kompletterar du Andersson MPS med Andersson VIM får du ett stöd för era morgonmöten.

Systemet är ofta integrerat med ett ekonomisystem. På detta sätt skapar våra kunder ett modernt, flexibelt och effektivt Affärssystem...                     

bottom of page