Branscher

Snickeri
Plåtbearbetning
Påbyggare
Mekanisk Verkstad

Bla bla bla...

Bla bla bla

Frågor & svar Classic

2103_linkedin_icon.png
2103_facebook_icon.png
valkommenTillFramtidenBeauty_001-halv.pn

Jag har inte fått

svar på min fråga.

Kontakta support

Snickeri

Påbyggare

Ogiltig klassträng

Då det förekommer är det oftast vid uttag av PIA-lista, gör följande:

32-bitars Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Gå till C:\Windows\system32, leta upp filen cmd.exe Högerklicka på den och välj "Kör som administratör"
Skriv in: regsvr32 C:\windows\crystal\cdo32.dll Tryck enter​

64-bitars / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Gå till C:\Windows\system32, leta upp filen cmd.exe
Högerklicka på den och välj "Kör som administratör"
Skriv in:
C:\Windows\syswow64\regsvr32 C:\windows\crystal\cdo32.dll
Tryck enter

 

Windows XP
Öppna stertmenyn i Windows och välj "Kör" Skriv in: regsvr32 C:\windows\crystal\cdo32.dll Klicka OK

Export till PDF-/Excel- fil

När Du exporterar en rapport till pdf- eller excel-fil och inget händer:

32-bitars / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Gå till C:\Windows\system32, leta upp filen cmd.exe högerklicka på den och välj "Kör som administratör"
Skriv in: regsvr32 c:\windows\system32\crtslv.dll tryck enter
Skriv in: regsvr32 c:\windows\system32\exportmodeller.dll tryck enter
 

64-bitars / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Gå till C:\Windows\system32, leta upp filen cmd.exe högerklicka på den och välj "Kör som administratör"
Skriv in: C:\Windows\syswow64\regsvr32 C:\windows\system32\crtslv.dll tryck enter
Skriv in: C:\Windows\syswow64\regsvr32 C:\windows\system32\exportmodeller.dll tryck enter

 

Windows XP
Öppna stertmenyn i Windows och välj "Kör" Skriv in: regsvr32 c:\windows\system32\crtslv.dll Klicka OK
Öppna stertmenyn i Windows och välj "Kör" Skriv in: regsvr32 c:\windows\system32\exportmodeller.dll Klicka OK

Databasfel 3012

Databasfel 3006 på terminalen

Betyder att systemet inte får kontakt med databasen

1. Finns Pervasive installerad på servern?

2. Nödvändiga tjänster har stannat på servern
 Gå in på kontrollpanelen
 Gå in på Administrationsverktyg
 Gå in på tjänster
 Starta om Pervasive Relational och Transactional Engine

3. En brandvägg blockerar Pervasive, portarna 1583 o 3351 måste vara öppna. Har ni ett tredjeparts program med brandvägg så använd dess manual för att öppna portarna.

Databasfel 84, låst post

Dyker upp i terminalen då man stämplar på en order som någon har öppen i QwickMPS Posten, exempelvis ordern eller artikeln, är upptagen av att någon arbetar med den i systemet.

Databasfel 161

Antalet licenser har överskridits

Användargränssnittet visas inte rätt

Vissa fält syns inte som de skall

Ladda ner fil för att rätta till detta här!

Packa upp filen högerklicka sedan på den och välj slå samman. 

Kontakten mellan terminal och server har brutits, kanske vid en omstart av servern, starta om terminalen.

Databasfel 171

Ett lösenord har bytts och din dator får inte längre komma åt databasmotorn på servern. Byt tillbaka lösenordet eller installera om Pervasive.

  1. Avinstallera Pervasive via "Program och funktioner" på Kontrollpanelen

  2. Installationsfilen till Pervasive ligger på er server under /pvsw/client/win32 eller ladda ner den från programnedladdning.

Error 515

Felaktig data i databasen

Kontrollera i stämplingsregistret om det finns någon rad utan ordernummer. 

Problem med datumformat

Du har glömt uppdatera till senaste versionen

Om du kör Win7 behöver du återställa datumformatet :

  1. Gå in på Kontrollpanelen

  2. Välj Nationella inställningar

  3. Ytterligare inställningar

  4. Välj fliken Datum

  5. Klicka på Återställ och sedan OK

Not a valid integer value

Recordfile db-error

Filen med era årsprogram har kraschat

I er data-mapp ligger en fil som heter year.dat. Sökvägen till er data-mapp hittar ni i Andersson under Arkiv -> Inställningar och fliken Grundinställningar.

Skicka filen year.dat till support@systemandersson.se, skriv "Recordfile db-error" i ämnesraden och i mailet vilket företag den kommer ifrån.
Vi gör en ny fil åt er så snart som möjligt och skickar tillbaka på samma mail.

Blank tillverkningsorder som inte har något ordernummer i databasen

Starta tillverkningsorder och kolla under sök om det finns någon order utan nummer och i så fall kontrollera att det finns ett antal på ordern och sedan kan du radera denna.

gul-logga_Rityta 1.png