Besparingskalkyl för

medelstora företag

Systemet du sparar mest med!

2103_linkedin_icon.png
2103_facebook_icon.png
PratarBeauty_001-halv.png

Besparingskalkyl

Andersson metoden är den mest framgångsrika på marknaden. För att bevisa vad hundratals företag redan vet. Har vi tillsammans med ALMI gjort en undersökning som visar att tillverkande företag som använder våra produkter sparar mest

tid och pengar.

Närvarostämpling i produktionen

Terminal mitt i produktionen ej vid ytterdörren

10 anst. x 12 sparade min/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Effektivare administration

184.800 kr/år
15.400 kr/mån

Mindre manuellt arbete för alla

3 sparade tim/vecka x 420 kr kostn/tim x 45 arb.veckor/år

Fakturera allt

56.700 kr/år
4.725 kr/mån

Glöm inte att fakturera ”snabbjobben”

1,8 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Minimera spilltid         

166.320 kr/år
13.860 kr/mån

Omvandla till produktiv tid

10 anställda x 8 tim x 30% x 10% = 2,4 sparade tim/dag

2,4 sparade tim x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

221.760 kr/år
18.480 kr/mån

Orderregistrering och arbetsorder   

Smidig arbetsorderhantering utan dubbelarbete

10 anställda x 3 arbbyte/dag x 10 min snittid/arbbyte x 20%

förbättringspotential x 420 kr kostn/tim

138.600 kr/år
11.550 kr/mån

Förkalkyl

Lämna unikt pris eller simulera prislista

0,6 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dag/år

Beläggningsplanering

55.440 kr/år
4.620 kr/mån

Effektiv arbetsbeordring, minimera övertid               

2,3 sparade tim/vecka x 420 kr kostn/tim x 45 arb.veckor

Inköpshantering

43.470 kr/år
3.622 kr/mån

Köp in rätt material vid rätt tidpunkt

0,7 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Informations TV

64.680 kr/år
5.390 kr/mån

Arbets och leveranstidsbevakning

1,2 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Snabbare leverans      

110.880 kr/år
9.240 kr/mån

Leverans direkt när jobbet är klart utan mellanhänder

1,1 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 45 veckor/år

Du sparar med Andersson!

20.790 kr/år
1.732 kr/mån

1.063.428 kr/år

88.619 kr/mån

gul-logga_Rityta 1.png