System Andersson har under många år haft ett strategiskt miljö arbete. Vi förbättrar oss ständigt och strävar mot att så lite som möjligt påverka miljön i negativ riktning med vårat arbete.

Miljö

2103_linkedin_icon.png
2103_facebook_icon.png

Miljö är

viktigt för oss!

valkommenTillFramtidenBeauty_001-halv.pn

Vad gör vi?

Vi på System Andersson har gått igenom alla processer med ett miljötänk i bakhuvudet. Till exempel levereras merparten av våra produkter direkt till kund från leverantör, vilket innebär minimalt med ompackningar och omlastningar. Vi har så långt det är möjligt minimerat antalet tjänstebilar och med vår unika metod  har vi tagit fram ett smart arbetssätt där vi har möjlighet att utbilda och driftsätta  våra system utan att resa till kunden. Vi kallar det Andersson metoden.  System Andersson är övertygade om att många små miljöförbättringar kommer att ha stor betydelse totalt. Därför har vi, samt gör vi,  kontinuerligt många små saker för miljön.

gul-logga_Rityta 1.png