Besparingskalkyl för

mindre företag

Systemet du sparar mest med!

2103_linkedin_icon.png
2103_facebook_icon.png
PratarBeauty_001-halv.png

Besparingskalkyl

Andersson metoden är den mest framgångsrika på marknaden. För att bevisa vad hundratals företag redan vet. Har vi tillsammans med ALMI gjort en undersökning som visar att tillverkande företag som använder våra produkter sparar mest

tid och pengar.

Närvarostämpling i produktionen

Terminal mitt i produktionen ej vid ytterdörren

5 anst. x 12 sparade min/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Effektivare administration

92.400 kr/år
7.700 kr/mån

Mindre manuellt arbete för alla

3 sparade tim/vecka x 420 kr kostn/tim x 45 arb.veckor/år

Fakturera allt

56.700 kr/år
4.725 kr/mån

Glöm inte att fakturera ”snabbjobben”

0,5 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Minimera spilltid         

46.200 kr/år
3.850 kr/mån

Omvandla till produktiv tid

5 anställda x 8 tim x 30% x 10% = 1,2 sparade tim/dag

1,2 sparade tim x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

110.880 kr/år
9.240 kr/mån

Orderregistrering och arbetsorder   

Smidig arbetsorderhantering utan dubbelarbete

5 anställda x 3 arbbyte/dag x 10 min snittid/arbbyte x 20%

förbättringspotential x 420 kr kostn/tim

69.300 kr/år
5.775 kr/mån

Förkalkyl

Lämna unikt pris eller simulera prislista

0,6 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dag/år

Snabbare leverans      

55.440 kr/år
4.620 kr/mån

Leverans direkt när jobbet är klart utan mellanhänder

0,5 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 45 veckor/år

Du sparar med Andersson!

9.456 kr/år
788 kr/mån

440.376 kr/år

36.698 kr/mån

gul-logga_Rityta 1.png