Start / Varför Andersson / Besparingskalkyl

Miljonsedlar.jpg

1.063.428 kronor per år

88.619 kronor per månad

Besparing endast med Andersson!

Spara pengar

Besparing uträknad av ALMI

Besparingen kan såväl bli större som mindre beroende på vilka av

System Anderssons produkter du använder.
Ladda ner besparingskalkyl

Närvarostämpling i produktionen

184.800 kr/år
15.400 kr/mån

Terminal mitt i produktionen ej vid ytterdörren 10 anställda x 12 sparade minuter per dag x 420 kr kostnad per timma x 220 arbetsdagar per år.

Effektivare administration

56.700 kr/år
4.725 kr/mån

Mindre manuellt arbete för alla 3 sparade timmar per vecka x 420 kr kostnad per timma x 45 arbetsveckor per år.

Fakturera allt

166.320 kr/år
13.860 kr/mån

Glöm inte att fakturera ”snabbjobben” 1,8 sparade timmar per dag

x 420 kr kostnad per timma x 220 arbetsdagar per år.

Informations TV

110.880 kr/år
9.240 kr/mån

Stöd för morgonmöte och leveranstidsbevakning1,2 sparade timmar per dag x 420 kr kostnad per timma x 220 arbetsdagar per år.

Orderregistrering och arbetsorder

138.600 kr/år
11.550 kr/mån

Smidig arbetsorderhantering utan dubbelarbete 10 anställda x 3 arbetsbyten per dag x 10 minuter i snittid per arbetsbyte x 20% förbättringspotential x 420 kr kostnad per timma.

Minimera spilltid         

221.760 kr/år
18.480 kr/mån

Omvandla till produktiv tid, 10 anställda x 8 timmar x 30% x

10% = 2,4 sparade timmar per dag 2,4 sparade timmar x 420 kr kostnad per timma x 220 arbetsdagar per år.

Förkalkyl

55.440 kr/år
4.620 kr/mån

Lämna unikt pris eller simulera prislista 0,6 sparade timmar per dag x 420 kr kostnad per timma x 220 arbetsdagar per år.

Beläggningsplanering

43.470 kr/år
3.622 kr/mån

Effektiv arbetsbeordring, minimera övertid 2,3 sparade timmar per vecka x 420 kr kostnad per timma x 45 arbetsveckor.

Inköpshantering

64.680 kr/år
5.390 kr/mån

Köp in rätt material vid rätt tidpunkt 0,7 sparade timmar per dag x 420 kr kostnad per timma x 220 arbetsdagar per år.

Snabbare leverans      

20.790 kr/år
1.732 kr/mån

Leverans direkt när jobbet är klart utan mellanhänder 1,1 sparade timmar per dag x 420 kr kostnad per timma x 45 veckor per år.