top of page

Start / Varför Andersson

Därför ska du välja Andersson!

Vår erfarenhet gör att du
snabbt & enkelt kommer igång...

System Andersson är marknadsledande och har under mer än 40 år installerat hundratals system för produktionen i hela Sverige hos olika tillverkande företag i olika branscher. Vi har alltid fokuserat på kärnverksamheten och vad som är viktigast för våra kunder. Vår stora erfarenhet gör att vi vet vilka krav och behov olika typer av tillverkande företag ställer. Med utgångspunkt från detta har vi paketerat ett antal smarta standardprodukter. Vi har även tagit fram en metod som vi kallar Andersson metoden. Denna metod gör att vi enkelt och smidigt kommer igång. Metoden är en blandning av erfarenhet och hur vi paketerar våra lösningar samt att våra produkter är enkla och pedagogiska.

Litet möte

Enkel 
igångsättning

Med Andersson sparar
du mest tid & pengar...

System Anderssons produkter fokuserar på tillverkningsindustrins kärnverksamhet. Vi har under många år skapat smarta funktioner i systemet som engagerar medarbetarna i produktionen och möjliggör för dem att ta egna initiativ. Vi har gått igenom de mest tidsslukande processerna i ett tillverkande företag och har minimerat dessa. Vi har även genomfört ett antal Lean projekt. För att bevisa vad hundratals företag redan vet så har vi tillsammans med ALMI gjort tidsstudier som visar att tillverkande företag som använder våra produkter sparar mest tid och pengar!

Du väljer Andersson i Molnet eller lokal installation...

Före driftsättningen startar så kommer vi ha ett uppstartsmöte där vi går igenom förutsättningarna för en snabb och smidig driftsättning. Vi går även igenom vilken hårdvara som krävs. Vi kommer att föreslå att vi installerar databas, dokument och backup i Molnet. Detta innebär att du inte behöver investera i en server. Men vill du att driftsättningen ska ske i din lokala server så gör vi driftsättningen lokalt.

I Molnet eller
lokalt

För att minimera ert dubbelarbete kan ni integrera Andersson...

Framtiden består av systemleverantörer som levererar den bästa lösningen för dig och som på ett smart sätt kan integrera med era befintliga lösningar. Med en Anderssons lösning får ni marknadens största flexibilitet. Ni kan välja att köra Andersson fristående, tillsammans med en Byrå, integrerat med ert befintliga ekonomi- och lönesystem eller med ett större affärssystem. 

Ni väljer det som passar er!

Ingen leverantör kan allt. Stora dyra och tunga så kallade helintegrerade system är inte bra på något och har överlevt sig själva!

bottom of page