top of page

Start / Varför Andersson

Varför ska du välja Andersson?

Enkelt att driftsätta

System Andersson är marknadsledande och har under mer än 40 år installerat hundratals system i hela Sverige hos olika tillverkande företag i olika branscher. Vi har alltid fokuserat på kärnverksamheten och vad som är viktigast hos kunden. Vår stora erfarenhet gör att vi vet vilka krav och behov olika typer av tillverkande företag ställer. Med utgångspunkt från detta har vi paketerat våra standardprodukter. Vi har även tagit fram en metod som vi kallar Anderssonmetoden. Denna metod gör att vi enkelt och smidigt kommer igång och är en blandning av erfarenhet och hur vi paketerar våra lösningar samt att våra produkter är enkla och pedagogiska.

Erfarenhet av olika branscher

Vår erfarenhet 
gör att du enkelt
kommer igång...

Andersson sparar mest

System Anderssons produkter fokuserar på tillverkningsindustrins kärnverksamhet. Vi har under många år skapat funktioner i systemet som engagerar medarbetarna i produktionen och möjliggör för dem att ta egna initiativ. Vi har gått igenom de mest tidslukande processerna i ett tillverkande företag och har minimerat dessa. Vi har även genomfört ett antal Lean projekt. För att bevisa vad hundratals företag redan vet så har vi tillsammans med ALMI gjort tidsstudier som visar att tillverkande företag som använder våra produkter sparar mest

tid och pengar!

Se vad ett företag med 10 anställda sparar!

Hos dig eller i Molnet

Hur vill du har det? System Anderssons produkter är skrivna i de senaste utvecklingsverktygen vilket innebär att vi kan såväl installera lokalt hos dig eller i en molnlösning, När du köper ett Andersson system så kan vi använda befintlig hårdvara. Om du inte har en bra hårdvaruleverantör kan vi installera Anderssons produkter i Azure miljö, en molnlösning. 

MPS system i molnet

Vi kan installera lokalt hos dig eller i molnet...

Integrera med ditt befintliga
ekonomi- & lönesystem

Framtiden kommer bestå av systemleverantörer som levererar den bästa lösningen för dig och som på ett smart sätt integrerar dessa. Med en Andersson lösning får du marknadens största flexibilitet. Du kan dels välja mellan flera lösningar i olika nivåer som du på ett smart sätt kan integrera med olika ekonomisystem. Vi kan skapa allt från ett enkelt verkstadssystem som jobbar tillsammans med en extern ekonomibyrå till ett molnbaserat affärssystem.  En modern lösning ska kunna följa ditt företags utveckling.

Stora dyra och tunga helintegrerade system som inte är bra på något har överlevt sig själva!

bottom of page