top of page

Andersson FAQ

Här får du svar på
de vanligaste frågorna...

Spara pengar

FAQ Aktivt IT

Order 0

Tillverkningsordernummer uppdateras inte till senaste nummer:

Stäm av med din IT att du har rättigheter på servern och att du har rätt att ändra där settingsfilerna ligger. Oftast under C:\Programdata\SystemAndersson\AnderssonProduktion på servern eller den utdelade mappen som pekar dit.

Stämplingar

Ingen tid/kostnad på stämpling:

Beror på att det inte finns något tidsprogram för den perioden. Åtgärdas genom att lägga till/skapar Tidsprogram (finns beskrivet i manual) samt att man efter det dubbelklickar på den stämplingen, tabbar igenom och sparar.

Uppdatering Visma

Visma uppdateras inte med saldo eller att data från Visma inte kommer över till Andersson vid integration:

Beror oftast på att tjänsten SystemAnderssonBuisnessIntegrationService som sköter integrationen på servern har stannat av någon anledning. Kontakta supporten eller testa att starta om tjänsten.

Rapportteringsterminal

Andersson Rapportering startar inte:

Beror oftast på att tjänsten AnetService1 som terminalen går mot har stannat på servern. Kontakta supporten för hjälp och felsök eller testa att starta om tjänsten på servern.

Tidrapport fel

Tidrapporten går inte att ta ut.

Kan bero på att den du försöker skriva ut har fler än två tidbanker under Personal. Kan även bero på att det stämplats tid på en order som tagits bort. Kan även bero på att en person i intervallet inte har några stämplingar alls.

Artiklar         

Dubbla artikelrader i artikellista:

Om det finns dubbletter av en artikel i Artikelregistret så beror det oftast på att det finns mer än 1 standardleverantör. Inte säkert att det syns i Planeringen så kontakta supporten för hjälp. Ta inte bort någon av artiklarna.

Terminal pekfuntion

Pekfunktionen fungerar inte på terminalen:

Detta beror på att det varit en uppdatering av windows, kontakta supporten för hjälp och då måste även någon vara på plats för att kalibrera och peka om skärmen efter att vi installerat om pekprogrammet.

FAQ Classic

Ogiltig klassträng

Då det förekommer är det oftast vid uttag av PIA-lista, gör följande:

32-bitars Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Gå till C:\Windows\system32, leta upp filen cmd.exe Högerklicka på den och välj "Kör som administratör"
Skriv in: regsvr32 C:\windows\crystal\cdo32.dll Tryck enter​

64-bitars / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Gå till C:\Windows\system32, leta upp filen cmd.exe
Högerklicka på den och välj "Kör som administratör"
Skriv in:
C:\Windows\syswow64\regsvr32 C:\windows\crystal\cdo32.dll
Tryck enter

 

Windows XP
Öppna stertmenyn i Windows och välj "Kör" Skriv in: regsvr32 C:\windows\crystal\cdo32.dll Klicka OK

Databasfel 3012

Betyder att systemet inte får kontakt med databasen

1. Finns Pervasive installerad på servern?

2. Nödvändiga tjänster har stannat på servern
Gå in på kontrollpanelen
Gå in på Administrationsverktyg
Gå in på tjänster
Starta om Pervasive Relational och Transactional Engine

3. En brandvägg blockerar Pervasive, portarna 1583 o 3351 måste vara öppna. Har ni ett tredjeparts program med brandvägg så använd dess manual för att öppna portarna.

Databasfel 84, låst post

Dyker upp i terminalen då man stämplar på en order som någon har öppen i QwickMPS Posten, exempelvis ordern eller artikeln, är upptagen av att någon arbetar med den i systemet.

Databasfel 161

Antalet licenser har överskridits

Användargränssnittet visas inte rätt

Vissa fält syns inte som de skall

Ladda ner fil för att rätta till detta här!

Packa upp filen högerklicka sedan på den och välj slå samman.

Recordfile db-error

Filen med era årsprogram har kraschat

I er data-mapp ligger en fil som heter year.dat. Sökvägen till er data-mapp hittar ni i Andersson under Arkiv -> Inställningar och fliken Grundinställningar.

Skicka filen year.dat till support@systemandersson.se, skriv "Recordfile db-error" i ämnesraden och i mailet vilket företag den kommer ifrån.
Vi gör en ny fil åt er så snart som möjligt och skickar tillbaka på samma mail.

Export till PDF-/Excel- fil

När Du exporterar en rapport till pdf- eller excel-fil och inget händer:

32-bitars / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Gå till C:\Windows\system32, leta upp filen cmd.exe högerklicka på den och välj "Kör som administratör"
Skriv in: regsvr32 c:\windows\system32\crtslv.dll tryck enter
Skriv in: regsvr32 c:\windows\system32\exportmodeller.dll tryck enter
 

64-bitars / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Gå till C:\Windows\system32, leta upp filen cmd.exe högerklicka på den och välj "Kör som administratör"
Skriv in: C:\Windows\syswow64\regsvr32 C:\windows\system32\crtslv.dll tryck enter
Skriv in: C:\Windows\syswow64\regsvr32 C:\windows\system32\exportmodeller.dll tryck enter

 

Windows XP
Öppna stertmenyn i Windows och välj "Kör" Skriv in: regsvr32 c:\windows\system32\crtslv.dll Klicka OK
Öppna stertmenyn i Windows och välj "Kör" Skriv in: regsvr32 c:\windows\system32\exportmodeller.dll Klicka OK

Databasfel 3006 på terminalen         

Kontakten mellan terminal och server har brutits, kanske vid en omstart av servern, starta om terminalen.

Databasfel 171

Ett lösenord har bytts och din dator får inte längre komma åt databasmotorn på servern. Byt tillbaka lösenordet eller installera om Pervasive.
  • Avinstallera Pervasive via "Program och funktioner" på Kontrollpanelen

  • Installationsfilen till Pervasive ligger på er server under /pvsw/client/win32 eller ladda ner den från programnedladdning.

Error 515

Felaktig data i databasen

Kontrollera i stämplingsregistret om det finns någon rad utan ordernummer.

Problem med datumformat

Du har glömt uppdatera till senaste versionen

Om du kör Win7 behöver du återställa datumformatet :

  1. Gå in på Kontrollpanelen

  2. Välj Nationella inställningar

  3. Ytterligare inställningar

  4. Välj fliken Datum

  5. Klicka på Återställ och sedan OK

Not a valid integer value

Blank tillverkningsorder som inte har något ordernummer i databasen

Starta tillverkningsorder och kolla under sök om det finns någon order utan nummer och i så fall kontrollera att det finns ett antal på ordern och sedan kan du radera denna.

bottom of page