Vi leder digitaliseringen för tillverkande företag i Sverige

2103_linkedin_icon.png
2103_facebook_icon.png
 

Om oss

System Andersson har snart 40 års erfarenhet av att spara tid och pengar åt våra kunder. Idag är vi marknadsledande och tusentals medarbetare använder våra produkter i produktionen varje dag. Med innovativa lösningar och kunden i fokus har vi utvecklat lättanvända och pedagogiska produkter som skapar största möjliga effektivisering åt våra kunder.

Stor

erfarenhet!

Andersson - metoden!

Andersson metoden innebär att vi med smarta och enkla rapporteringssystem gör så att du alltid får ut efterkalkyler. Detta innebär att du alltid vet vilka jobb som du tjänar pengar på samt att du får ut statistik för ditt förbättringsarbetet. Vårt enkla och pedagogiska produktionssystem gör att du kan planera och bereda, samt hålla alla medarbetare informerade om läget. Detta innebär att de känner sig delaktiga och tar då egna initiativ. Vi har även efter många års erfarenhet ett unikt sätt att implementera Andersson systemet hos våra kunder. Detta innebär en snabb och effektiv implementation. 

 

Andersson metoden innebär att du nyttjar kraften i laget och skapar ett större engagemang med ökad produktivitet som följd.

Detta kallar vi Andersson metoden!

Vad gör vi?

Vi på System Andersson säljer och driftsätter våra egna produkter. Med våra produkter tar du ett helhetsgrepp så att du på ett smart och effektivt sätt skapar ett flöde från offert, arbetsorder, produktionsplanering, tidrapportering, inköp, material och fakturering. System Anderssons produkter är på ett unikt sätt informationsbärare, vilket innebär att våra kunders medarbetare håller sig informerade, så att de kan ta egna initiativ. Detta gör att System Anderssons produkter är de som du med minst administration sparar mest tid och pengar på.

gul-logga.png

Kontakta oss och börja spara tid & pengar redan idag!

Telefon: 036 570 20 60
Mån - Fre 08:00 - 12:00
Linnégatan 1

554 54 Jönköping